Tractament de façanes a Figueres

A tot immoble cal que es realitzi rehabilitació de façanes periòdicament, que a més dels condicionants estètics, s’enfocaran en la tendència actual en rehabilitació de façanes, la qual consisteix en el tractament orientat a tècniques que permetin estalvis energètics ia un baix preu.

Aspectes a tenir en compte en el tractament de façanes

El primer aspecte que cal considerar és diagnosticar les causes del deteriorament en les diferents àrees de la façana, per així determinar la intervenció corresponent a cada lesió: ¦substitució, reparació o millora. Els aspectes següents que cal considerar són:

  • Examinar amb cura amb cada zona per detectar possibles fissures.
  • En cas de necessitar pintura, s’han de sanejar les zones que ho necessitin, posteriorment identificar el tipus d’estructura sobre la qual serà aplicada, per tal d’escollir la que més s’adapti a la superfície en qüestió.
  • Optimitzar les particularitats d’aïllament tèrmic i acústic de la façana i reduir els consums energètics per climatització.

Un altre aspecte a tenir en compte, és saber quin tractament es va fer servir l’última vegada que es va tractar la façana, ja que d’aquesta manera es podrà determinar els productes i tècniques de neteja adequats.

Recomanacions per al tractament de façanes

El primer que cal tenir en compte és l’opinió i l’orientació de professionals a l’àrea, ja que són els que s’encarreguen d’avaluar les condicions en què es troba l’immoble, i determinaran quins són els treballs necessaris per dur a terme la rehabilitació de la façana.

  • Establir un pressupost amb un marge de sobrant, així no hi haurà treballs inconclusos per falles econòmiques.
  • És fonamental Realitzar una impermeabilització correcta de façanes per evitar i prevenir l’aparició de filtracions o problemes d’humitat.
  • Fer ús de productes adequats per a les característiques de cada àrea, això evitarà deterioraments a curt termini i ajuda a la conservació de les mateixes.
  • Calcular el temps necessari en iniciar el tractament, tenint en compte algunes possibles interrupcions com a afectacions meteorològiques que puguin retardar una mica el procés.

En tenir en compte aquestes recomanacions, es garanteix un procés ràpid, segur i eficient.

Solucions per a façanes amb Decorpint Figueres

Allargar el període de vida útil dels acabats de la façana és molt important per estalviar temps i diners, aquest objectiu s’aconsegueix invertint en productes de qualitat com els que ofereix Decorpint Figueres, especialistes en tot tipus de manteniment i rehabilitació de façanes, i en vendes de material per a decoració i obres.

L’empresa Decorpint satisfà professionals i particulars des de fa set anys, trajectòria que la fa força fiable quant a experiència i disposició de personal qualificat per brindar-te un excel·lent servei.

La façana de qualsevol casa, edifici o botiga, és la primera cosa que s’observa, és la primera impressió que s’aprecia del lloc, per tant, és fonamental transmetre un esperit capaç de percebre’s només amb la mirada. De la mateixa manera s’han de fer petits manteniments constants, ja que ningú no voldrà viure o fer negocis és un lloc sense neteja i harmonia visual.